Od 7 czerwca 2016 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu

Nauka a Biznes
czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest zainspirowanie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy między sobą.

Jak zbliżyć do siebie biznes i naukę to jedno z przesłań wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie 2014-2020. Jest to również jeden z celów statutowych Fundacji, który osiągany jest m.in. za pośrednictwem Ośrodka Enterprise Europe Network, wspierając przedsiębiorców w zakresie transferu technologii, poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzeniu przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Projekt zakłada inspirowanie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy między sobą poprzez:

  • interaktywną stronę internetową promującą współpracę nauki z biznesem, będącą źródłem informacji na temat innowacyjności, ochrony własności intelektualnej, finansowania innowacyjnych pomysłów. Poprzez stronę przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli zadawać pytania ekspertom, jak wdrażać i skuteczne chronić swoje pomysły,
  • publikację – informator czyli kompendium wiedzy na temat innowacyjności i ochrony własności intelektualnej. W informatorze znajdą się m.in. informacje dotyczące zalet ochrony własnych pomysłów, opis procedur, adresy instytucji zajmujących się ochroną oraz dokumenty, z którymi warto się zapoznać,
  • filmik promujący rolę innowacji w przedsiębiorstwie i korzyści płynące z ochrony własnych pomysłów. Przedsiębiorcy wypowiedzą się na temat współpracy z naukowcami, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec świata nauki,
  • 2 jednodniowe warsztaty dla studentów i doktorantów, którzy zapoznają się z rolą innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej firmy, potrzebami przedsiębiorców oraz zasadami skutecznej ochrony swoich prac.

Realizacja projektu potrwa do 30 listopada 2016 r.

Przy realizacji zadania będziemy współpracować z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej przy Uniwersytecie Łódzkim oraz Polską Izbą Rzeczników Patentowych.